Senior PHP-Developer & Canon-User

Senior PHP-Developer and Canon-User raised in Ruhrarea "Ruhrpott", Germany.

blog twitter github

13.10.2016 FIAE – Umrechnung von Dezimalsystem in Dual-/Binärsystem

13.10.2016 FIAE – Umrechnung von Dezimalzahlen in Hexadezimalzahlen

11.10.2016 Subnetting – FIAE

10.10.2016 FIAE – Umrechnung von Dual/Binär in Hexadezimal

07.10.2016 FIAE – Hexadezimalsystem (Sedezimalsystem, Hexadekadisch) / Zahlensysteme